Mitä on kuivajää?

Kuivajää, eli dry ice, on kiinteään olomuotoon saatettua hiilidioksidia. Pysyäkseen kiinteässä muodossa lämpötilan on oltava alle –79° C. Huoneenlämmössä kuivajää sublimoituu eli muuttuu suoraan kiinteästä olomuodosta kaasuksi.

Sublimoitumisen nopeus riippuu jääkappaleen koosta ja muodosta. Oikeanlaisissa kuljetuslaatikoissa jää säilyy hyvin käyttökelpoisena muutamia päiviä. Näin ollen kuivajää on helppo kuljettaa ja käyttää.

Jäätävää puhtautta hiilidioksidimyrskyllä

Kuivajääpuhdistus on 30 vuotta sitten ilmailuteollisuuden tarpeisiin kehitetty menetelmään. Puhdistuksessa poistetaan maali lentokoneen rungosta turvallisesti ja vahingoittamatta rungon metallia. Menetelmä on maailmalla tunnettu ja tunnustettu. Euroopassa kuivajääpuhdistusta on käytetty erinomaisin tuloksin yli 10 vuotta.

Kuivajääpuhdituksen uranuurtaja Suomessa

Suomen Kuivajää on yleistänyt teollisuuden erilaisiin puhdistustarpeisiin soveltuvan kuivajääpuhdistuksen ensimmäisenä Suomessa.

Valmistamme kuivajään teollisuuden prosesseista sivutuotteena syntyneestä ja talteen otetusta CO2-kaasusta. Toisin sanoen valmistuksessa käytetään uusioraaka-ainetta, jolloin kuivajää on ympäristökuormituksen suhteen neutraali materiaali. Se on puhdas, myrkytön ja desinfektio-vaikutuksensa puolesta myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi kelpaava.

Kuivajääpuhdistus on tehokasta ja turvallista

”Hiilidioksidimyrsky” poistaa likaa tehokkaasti ja turvallisesti kohteen pintaa vahingoittamatta. Kuivajäämenetelmä on parhaimmillaan vaikeasti puhdistettavissa erikoiskohteissa, joiden puhdistaminen on ollut työlästä tai kokonaan mahdotonta.

Miten kuivajääpuhdistus toimii?

Kuivajääpuhdistuksessa hiilidioksidirakeita puhalletaan puhdistettavalle pinnalle suurella nopeudella, paineilman avulla.

Osuessaan pintaan hiilidioksidirae ottaa sublimoitumiseen tarvittavan lämmön kohteen pinnasta ja jäähdyttää sen ohuelti noin –70 C asteeseen. Jäähtyminen tapahtuu niin nopeasti, ettei lämpö ehdi siirtyä pohjamateriaalista pintaan.

Jäähtyessään pinta kutistuu nopeasti, jolloin syntyvät lämpöstressivoimat rikkovat pintojen välisiä molekyylisidoksia, ja näin pintakerros irtoaa pohjasta. Sublimoituessaan hiilidioksidin tilavuus myös kasvaa noin 800-kertaiseksi, mikä aiheuttaa pinnalla pienen ”myrskyn”. Tämä irrottaa lopullisesti partikkelin pinnasta.

Menetelmällä on useita nimityksiä, kuten

  • kuivajääpuhallus
  • hiilidioksidipuhallus
  • CO2 -puhallus.

Me käytämme siitä nimitystä kuivajääpuhdistus.