b3df3a0e-fe32-4f7d-ae04-02f8a5e8e842 (1)

Kuivajääpuhallus, mitä se oikein on?

Kuivajääpuhdistus on yli 30 vuotta sitten ilmailuteollisuuden tarpeisiin kehitetty menetelmä. Sitä käytettiin poistamaan maali lentokoneen rungosta turvallisesti ja vahingoittamatta rungon metallia. Menetelmä on maailmalla tunnettu ja tunnustettu. Euroopassa kuivajääpuhdistusta on käytetty erinomaisin tuloksin lähes 20 vuotta.

Suomessa kuivajääpuhdistuksen uranuurtajana on toiminut Suomen Kuivajää. Yrityksen myötä menetelmää on alettu käyttämään entistä enemmän teollisuuden erilaisissa puhdistustarpeisissa.

Kuivajää eli hiilihappojää valmistetaan teollisuuden sivutuotteesta

Suomen Kuivajää valmistaa puhdistuksissa käyttämänsä kuivajään teollisuuden prosesseista sivutuotteena syntyneestä ja talteen otetusta CO2-kaasusta. Toisin sanoen valmistuksessa käytetään uusioraaka-ainetta, jolloin kuivajää on ympäristökuormituksen suhteen neutraali materiaali. Se on puhdas, myrkytön ja desinfektio-vaikutuksensa puolesta myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi kelpaava.

Kuivajääpuhdistus on tehokasta ja turvallista

Kuivajääpuhdistus poistaa likaa tehokkaasti ja turvallisesti kohteen pintaa vahingoittamatta. Kuivajäämenetelmä on parhaimmillaan vaikeasti puhdistettavissa erikoiskohteissa, joiden puhdistaminen on ollut työlästä tai kokonaan mahdotonta.

Kuivajääpuhdistuksessa hiilidioksidirakeita puhalletaan puhdistettavalle pinnalle suurella nopeudella, paineilman avulla. Osuessaan pintaan hiilidioksidirae ottaa sublimoitumiseen tarvittavan lämmön kohteen pinnasta ja jäähdyttää sen ohuelti noin –70 C asteeseen. Jäähtyminen tapahtuu niin nopeasti, ettei lämpö ehdi siirtyä pohjamateriaalista pintaan.

Jäähtyessään pinta kutistuu nopeasti, jolloin syntyvät lämpöstressivoimat rikkovat pintojen välisiä molekyylisidoksia, ja näin pintakerros irtoaa pohjasta. Sublimoituessaan hiilidioksidin tilavuus myös kasvaa noin 800-kertaiseksi, mikä aiheuttaa pinnalla pienen ”myrskyn”. Tämä irrottaa lopullisesti partikkelin pinnasta.

IMG_20211227_093226
IMG_20211227_171233

Menetelmällä on useita eri nimityksiä kuten

Kuivajääpuhallus

Hiilidioksidipuhallus

CO2 -puhallus

Hiilihappojääpuhallus

Me käytämme siitä nimitystä kuivajääpuhdistus.
WhatsApp Image 2024-05-09 at 16.00.34
Scroll to Top