Mitä on kuivajää?

Kuivajää, eli dry ice, on kiinteään olomuotoon saatettua hiilidioksidia. Pysyäkseen kiinteässä muodossa lämpötilan on oltava alle –79° C. Huoneenlämmössä kuivajää sublimoituu eli muuttuu suoraan kiinteästä olomuodosta kaasuksi.

Sublimoitumisen nopeus riippuu jääkappaleen koosta ja muodosta. Oikeanlaisissa kuljetuslaatikoissa jää säilyy hyvin käyttökelpoisena muutamia päiviä. Näin ollen kuivajää on helppo kuljettaa ja käyttää.

Suomen Kuivajää Oy